ข่าวสาร วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี โดยเพจมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ, 19 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,534
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  1507911305_776_วันศุกร์ที่-๑๓-ตุลาคม-พ-ศ.jpg

  วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๓๐ น. หลังจากติดตั้งกำแพงปูนกั้นน้ำบริเวณถนนข้างปราสาททองคำแล้ว พระสงฆ์วัดท่าซุง นำโดยพระครูปลัดสมนึก ญาติโยม ช่วยกันติดตั้งช่องหน้าต่างกันน้ำวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 2. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,534
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
  งานสอนกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) จ.นครราชสีมา

  ช่วงเย็นวันนี้ เวลาประมาณ๑๗.๓๐น. คณะพระสงฆ์และญาติโยมได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิภาวนา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  หลังจากนั้นได้เริ่มเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าฝึกกรรมฐานแบบวิชามโนมยิทธิ โดยครูฝึกได้แบ่งผู้เข้าฝึกตามห้องฝึกต่างๆโดยแบ่งเป็นการฝึก๓ขั้น คือ ฝึกขั้นต้น ฝึกญาณ๘ และฝึกท่องเที่ยว
  เวลา๑๙.๐๐น.เริ่มเปิดเสียงบวงสรวงหลวงพ่อ สมาทานศีล และสมาทานกรรมฐาน การฝึกมโนมยิทธิครั้งนี้ใช้เวลาในการฝึกประมาณ๑ชั่วโมง๓๐นาที หลังจากฝึกกรรมฐานเสร็จแล้ว ผู้เข้าฝึกและญาติโยมได้ร่วมกันอุทิศส่วนกุศลและทำบุญถวายสังฆทานและทำบุญตามอัธยาศัย

  สรุปผลการฝึกครั้งนี้
  ฝึกขั้นต้น ๒๐ คน ฝึกได้ ๙ คน ฝึกไม่ได้ ๑๑ คน
  ฝึกท่องเที่ยว ๑๗ คน
  ฝึกญาณ๘ ๓๐ คน
  รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด ๖๗ คน

  แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการวันพรุ่งนี้
  วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
  มีฝึกกรรมฐานแบบวิชามโนมยิทธิ ๒ รอบ
  ฝึกรอบเช้า เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐น.
  ฝึกรอบค่ำ เวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๓๐น.

  สำหรับผู้ต้องการเข้าฝึกควรมาก่อนเวลา และสำหรับท่านที่มาจากต่างจังหวัดหรือต้องเดินทางมาไกล ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมมีห้องพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมครับ

  -๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507912026_845_วันศุกร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507912026_812_วันศุกร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507912026_142_วันศุกร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507912027_52_วันศุกร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507912027_729_วันศุกร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507912028_701_วันศุกร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507912028_491_วันศุกร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507912028_273_วันศุกร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507912029_486_วันศุกร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507912029_431_วันศุกร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507912029_794_วันศุกร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,534
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
  งานสอนกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) จ.นครราชสีมา

  ช่วงเช้าวันนี้มีฝึกกรรมฐานแบบวิชามโนมยิทธิโดยเริ่มเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าฝึกในเวลา๐๙.๐๐น.หลังจากนั้นได้แบ่งผู้เข้าฝึกตามห้องฝึกต่างๆ และในเวลา๐๙.๓๐น.ได้เริ่มเปิดเสียงบวงสรวงหลวงพ่อ สมาทานศีลและสมาทานกรรมฐาน หลังฝึกเสร็จแล้วผู้เข้าฝึกและญาติโยมที่มาทำบุญในวันนี้ได้ร่วมกันอุทิศส่วนกุศลและทำบุญสังฆทานและทำบุญตามอัธยาศัย

  สรุปผลการฝึกช่วงเช้าวันนี้
  ฝึกขั้นต้น ๙ คน ฝึกได้ ๗ คน ฝึกไม่ได้ ๒ คน
  ฝึกท่องเที่ยว ๒๘ คน
  ฝึกญาณ๘ ๕๕ คน
  รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด ๙๒ คน

  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการช่วงเย็นวันนี้
  เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๐๐น. ทำวัตรเย็น
  เวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๓๐น. ฝึกมโนมยิทธิ

  -๑๔-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507963626_371_วันเสาร์ที่-๑๔-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507963626_142_วันเสาร์ที่-๑๔-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507963626_468_วันเสาร์ที่-๑๔-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507963626_375_วันเสาร์ที่-๑๔-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507963626_165_วันเสาร์ที่-๑๔-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507963626_970_วันเสาร์ที่-๑๔-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507963627_632_วันเสาร์ที่-๑๔-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507963627_561_วันเสาร์ที่-๑๔-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507963627_983_วันเสาร์ที่-๑๔-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507963627_533_วันเสาร์ที่-๑๔-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1507963627_70_วันเสาร์ที่-๑๔-ตุลาคม-๒๕.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 4. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,534
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
 5. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,534
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
 6. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,534
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
 7. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,534
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
  งานสอนกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) จ.นครราชสีมา

  ในช่วงเข้าวันนี้มีฝึกกรรมฐานแบบวิชามโนมยิทธิ๑รอบโดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐น.
  สรุปผลการฝึกช่วงเช้านี้
  ฝึกขั้นต้น. ๑๙ คน ฝึกได้ ๘ คน ฝึกไม่ได้ ๑๑ คน
  ฝึกท่องเที่ยว. ๒๔ คน
  ฝึกญาณ๘. ๕๔ คน
  รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมดวันนี้ ๙๗ คน
  และหลังจากคณะพระสงฆ์ฉันเพลเสร็จแล้ว พระอาจารย์บุญมา ปภาธโร รับสังฆทานจากญาติโยมอีกครั้ง เสร็จแล้วทางคณะสงฆ์เดินทางกลับวัดจันทาราม(ท่าซุง) จ.อุทัยธานี

  และตลอดในงานสอนกรรมฐานครั้งนี้ตั้งแต่วันศุกร์ที่๑๓ถึงวันนี้มีเจ้าภาพโรงทานต่างๆมาร่วมทำบุญออกโรงทานตามรายนามดังนี้
  ๑.คุณสุชิน-ชัญญาและคณะ เลี้ยงอาหาร,ข้าวราดแกง,น้ำดื่ม
  ๒.คุณประนอม เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมู,ลูกชิ้นปลา
  ๓.ร้านบีบี เลี้ยงน้ำส้มเกร็ดหิมะ
  ๔.อาจารย์สมชาย เลี้ยงน้ำส้มเกร็ดหิมะ
  ๕.คุณปรีชา โสตทัศน์(วัดท่าซุง)และคณะ เลี้ยงเครื่องดื่มร้อน กาแฟ-โอวัลติน
  ๖.คุณป๊อก เลี้ยงขนมปังกระเทียม
  ๗.คุณป้าเฉลิมศรี วิไลกิจและคณะ เลี้ยงขนม,นมและคณะ
  ๘.คุณเสาวลักษณ์ เลี้ยงน้ำสมุนไพร
  ๙.คุณต่อและคณะ เลี้ยงกุ้งอบวุ้นเส้น
  ๑๐.คณะปลาร้าลุงชื่น เลี้ยงส้มตำ,ผัดหมี่โคราช,น้ำพริกผักจิ้ม
  ๑๑.อ.เชิดศักดิ์และคณะ เลี้ยงข้าวต้ม,ต้มจืดวุ้นเส้น
  ๑๒.กลุ่มเพื่อนรักษ์ดี เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหลอด
  ๑๓.บ้านกลิ่น ศรีสุข เลี้ยงน้ำสมุนไพร
  ๑๔. คณะสี่คิ้ว เลี้ยงข้าวแกง,ลาบหมู
  ๑๕.คุณอธิวัฒน์ โฆษิตอัครวัฒน์ เลี้ยงสเต๊กหมู,ไก่
  ๑๖.แม่ประนอม เลี้ยงขนมข้าวเหนียวเปียก
  ๑๗.คุณปุ้ม-คุณวิฑูรย์ เลี้ยงกระเพราหมู
  ๑๘.ป้าพลอย-คุณน้ำเพชร เลี้ยงข้าวไข่เจียว
  ๑๙.คุณอนันต์สิทธิ์ เป้ยเอี่ยมและคณะ เลี้ยงขนมโดนัท
  ๒๐.ร้านแอลเบเกอรี่(L) เลี้ยงเค้กกล้วยหอม
  ๒๑.คุณสุธิตา และครอบครัว เลี้ยงขนมเทียน,ขนมต้มมัด
  ๒๒.คุณกัญลักษณ์ เลี้ยงน้ำเต้าหู้,ปลาท่องโก๋
  ๒๓.แม่มะลิ เลี้ยงแกงกะทิฟัก,ขนมเข่ง,เฉาก๊วย
  ๒๔.เฮียอรุณร้านทอง เลี้ยงแฮมเบอร์เกอร์
  ๒๕.อ.เพิ่มพิศ แสนอำนวยผล เลี้ยงขนมมัน,ขนมกล้วย
  ทางมูลนิธิฯและทางวัดท่าซุงขอขอบคุณและโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานต่างๆรวมถึงผู้มาร่วมทำบุญและผู้เข้าฝึกกรรมฐานแบบวิชามโนมยิทธิทุกๆคนด้วยครับ

  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการงานสอนกรรมฐานในครั้งต่อไป ตรงกับวันที่๑๕,๑๖,๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
  สำหรับผู้ต้องการมาพักค้างคืน ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมมีห้องพักให้สำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมครับ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร ๐๘๔-๗๖๑๑๔๘๗

  -๑๕-ตุลาคม.jpg
  1508055065_38_วันอาทิตย์ที่-๑๕-ตุลาคม.jpg
  1508055065_80_วันอาทิตย์ที่-๑๕-ตุลาคม.jpg
  1508055065_173_วันอาทิตย์ที่-๑๕-ตุลาคม.jpg
  1508055065_5_วันอาทิตย์ที่-๑๕-ตุลาคม.jpg
  1508055065_809_วันอาทิตย์ที่-๑๕-ตุลาคม.jpg
  1508055065_718_วันอาทิตย์ที่-๑๕-ตุลาคม.jpg
  1508055065_763_วันอาทิตย์ที่-๑๕-ตุลาคม.jpg
  1508055066_820_วันอาทิตย์ที่-๑๕-ตุลาคม.jpg
  1508055066_490_วันอาทิตย์ที่-๑๕-ตุลาคม.jpg
  1508055066_457_วันอาทิตย์ที่-๑๕-ตุลาคม.jpg
  1508055066_285_วันอาทิตย์ที่-๑๕-ตุลาคม.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 8. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,534
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
 9. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,534
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
 10. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,534
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  -17-ตุลาคม-2560-พระสงฆ์วั.jpg

  วันที่ 17 ตุลาคม 2560 พระสงฆ์วัดท่าซุงช่วยกันเสริมระดับความสูงสะพานข้ามไปแพเลี้ยงปลา ท่าน้ำหอฉันวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ระดับน้ำสะแกกรัง ยังเหลือ 1.30 เมตร ถึงจะข้ามถนน
  ระดับน้ำทางนครสวรรค์ลดระดับลงมาเลื่อยๆ ระดับน้ำเขึ่อนเจ้าพระยา ทรงตัว วันนี้ตั้งแต่เวลา 06:00 ถึง 18:00 ระดับน้ำหน้าหอฉัน น้ำขึ้น 2 เซนติเมตร
  ท่านยังสามารถมาเที่ยวชมวัดได้ตามปกติ
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 11. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,534
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
 12. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,534
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
 13. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,534
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
 14. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,534
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  วันนี้วันพระตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีระกา

  ขอให้ทุกท่านมีความสุขในธรรม

  อานิสงส์เลี้ยงสุนัข

  ขอนำเรื่องของพระองค์หนึ่ง ไม่ได้จำชื่อท่านไว้ สมัยนั้นผู้เขียนเป็นหนุ่มอายุ ๑๘ ปี พบพระองค์หนึ่งอายุประมาณ ๔๐ ปีเศษ ท่านสนทนากับผู้ใหญ่ ผู้เขียนนั่งร่วมอยู่ด้วย ท่านเล่าประวัติของท่านให้ท่านผู้ใหญ่ฟังว่า ชาตินี้ท่านขอตายคาผ้าเหลือง ไม่ยอมลาสิกขาบท (ไม่ยอมสึก)

  ท่านเล่าว่า เมื่ออายุ ๑๘ ปี ท่านมีปืนลูกซองอยู่กระบอกหนึ่ง ท่านยิงนกตายมากเป็นกีฬาที่ท่านชอบ ยิงแล้วเอามาทำอาหารกิน ที่เหลือก็ขาย มีคนชอบซื้อมาก ต่อมาวันหนึ่งท่านหานกยิงไม่ได้ อยากกินเนื้อนกสดๆ เมื่อหานกไม่ได้ ท่านก็กลับมาบ้าน ที่บ้านมีไก่ ๒ ตัว จึงเอาเชือดคอแล้ววางไว้ บังเอิญไก่ยังไม่ตาย ไก่ลุกขึ้นวิ่งหนีไป ท่านจึงไปจับมาเชือดใหม่ คราวนี้เชือดจนคอขาด

  หลังจากเชือดคอไก่ไม่นาน ท่านก็เป็นโรคที่ฟันมันปวดมาก จึงไปหาหมอรักษาฟัน แต่บังเอิญหมอไม่ว่าง จึงต้องนอนคอยหมอ ขณะที่นอนอยู่นั้น พอเคลิ้มใกล้หลับ เห็นชายนุ่งแดง ใส่เสื้อแดง ๔ คน มาชวนให้ไปกับคณะของเขา ท่านบอกว่า พอเขาชวนก็ไปกับเขา ไม่มีกำลังใจที่จะต้านทาน เมื่อตามเขาไป พอถึงสถานที่แห่งหนึ่ง มีคนยืนอยู่มาก ยืนเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละประมาณ ๑,๐๐๐ คน แต่ละกลุ่มมีชายร่างใหญ่สูงมาก คนที่ยืนอยู่นั้น หัวอยู่แค่เอวของคนที่คุม และมีหอกเป็นอาวุธ ประมาณคนที่ยืนอยู่นั้นประมาณ ๒ หมื่นคน ชาย ๔ คนพาท่านเข้าไปในอาคารหลังหนึ่ง ก่อนเข้าประตูอาคารท่านเห็นไก่ ๒ ตัว ที่ท่านเชือดคอแกงกินกำลังยืนมองดูท่านอยู่

  และมีฝูงนกที่ท่านยิงเอามากินบ้างขายบ้าง บินวนเวียนอยู่บริเวณนั้นมากมาย ท่านเดินตามผู้นำเข้าไปถึง ท่านผู้ใหญ่ในอาคารนั้น ท่านนั่งเก้าอี้หรือตั่งอยู่ ๓ คน เมื่อเข้าไปหาคนที่นั่งกลาง ชายคนนั้นท่าทางเป็นผู้ใหญ่ใจดี บอกให้ท่านนั่งข้างหน้า และบอกให้ชายทั้ง ๔ คนที่พาไปออกไปได้

  เมื่อชายทั้ง ๔ คนไปแล้ว ท่านหันมาถามว่า “เธอเคยทำบาปอะไรบ้าง?” พอท่านถามเท่านั้น เจ้านกและไก่ก็วิ่งเข้ามารายงานว่า “เจ้าคนนี้ใจร้ายมาก ยิงข้าพเจ้าทั้งหมดนี้ด้วยปืน” นกที่ตายเพราะคนนี้ยิงเกินกว่าพันตัว สำหรับเจ้าไก่ก็รายงานว่า “เจ้าคนนี้โหดร้ายมาก เชือดผมสองครั้งสองหน” เมื่อท่านฟังแล้ว ท่านหันมาถามว่า “เป็นความจริงหรือ?” พระท่านก็รับว่าเป็นความจริง

  แล้วท่านผู้ใหญ่ท่านถามว่า “แล้วเธอเคยทำบุญอะไรไว้บ้าง? ลองบอกมาสักอย่างซิ!” พระท่านเล่าว่า เวลานั้นท่านนึกถึงบุญที่เคยใส่บาตร ฟังเทศน์ และเคยบูชาพระ นึกอะไรไม่ออกเลย ท่านจึงบอกกับท่านผู้ใหญ่ว่า “นึกถึงบุญที่ทำไม่ออก จำไม่ได้”

  ท่านผู้ใหญ่ คือ พระยายม ก็ถามถึงเรื่องบุญที่พระท่านเคยร่วมกับพี่สาวทำมาแล้ว ท่านก็ปฏิเสธว่า “จำอะไรไม่ได้” ท่านพระยายมก็บอกว่า “เมื่อนึกไม่ออกก็ต้องไปตามกรรม”

  หลังจากนั้นคนที่คุมคนอยู่ด้านนอกคนหนึ่งก็เข้าไป จะนำท่านไปนรก แต่ยังมาไม่ถึง ก็มีเสียงตะโกนมาทางด้านหลังว่า “ช้าก่อนๆ ความดีเขามีอยู่” ท่านและคณะของพระยายมก็เหลียวไปทางเสียงนั้น ก็เห็นเต่าตัวหนึ่งกำลังเดินมา พระยายมท่านถามว่า “ชายคนนี้เคยทำความดีอะไรไว้?” เต่าก็บอกว่า “เมื่อไม่กี่วันมานี้คนชอบกินเหล้ากลุ่มหนึ่ง มี ๔-๕ คน จับเธอได้ กำลังจะนำเธอไปฆ่าทำอาหาร ชายคนนี้ได้ไปซื้อไว้ แล้วปล่อยให้เธอเป็นอิสระ” พระยายมขอดูหลักฐาน เต่าก็บอกว่า “ก่อนจะปล่อยเขาเขียนชื่อของเขาไว้ที่อก” พระยายมจึงให้คนของท่านจับเต่าหงายขึ้น กลายเป็นชื่อของพี่สาวแต่พระท่านเป็นคนเขียน

  เมื่อพระยายมทราบตามนั้นก็บอกว่า “ความดีของเขามี เอาเขาไปส่งที่เดิมก่อน” เมื่อคนเขามาส่งแล้ว ท่านก็รู้สึกตัวตื่นจากหลับ อาการปวดที่ปากก็หายเป็นปกติ เมื่อหมอมาตรวจแล้วบอกว่า “ปากเธอไม่เป็นอะไรเลยปกติทุกอย่าง” เมื่อพูดมาถึงตอนนี้

  ท่านก็บอกว่าหลังจากนั้นมา ท่านงดทำบาปทุกอย่าง แม้มดและยุงกัดท่านก็ไม่ทำอันตราย เพียงไล่ไปเฉยๆ และตั้งใจทำบุญทุกอย่างที่แม่และพี่สาวทำ เมื่ออายุครบบวช ท่านก็บวชและตั้งใจบวชตลอดชีวิต เพราะเห็นนรกมาแล้ว และรอดจากนรกเพราะเต่าช่วย

  สำหรับทุกท่านที่เมตตาสัตว์ คือร่วมกันตั้ง “กองทุนเลี้ยงสุนัข” เพราะสุนัขที่วัดของผู้เขียนมี ๓๐๐ ตัวเศษ เพียงพ่อและแม่ ๒ ตัว มันมีลูกหลานเกินกว่า ๒๐๐ ตัว และยังมีสุนัขมาจากที่อื่นอีก เพราะวัดเป็นที่พึ่งของสุนัข เป็นที่พึ่งสุดท้าย อาตมาก็เห็นใจสุนัข เลี้ยงตามมีตามที่หาได้ เมื่อ ทัศนีย์ มณีอินทร์ และคณะลูกบ้างฉาง จังหวัดระยอง ร่วมกันสงเคราะห์เพิ่มมาอีก รู้สึกสบายใจมากที่เห็นสุนัขที่เลี้ยงมีปลาและอาหารเม็ดเป็นอาหาร เธอกินกันน่าอร่อย พอดีที่คณะลูกบ้างฉางให้มาเมื่อเดือนมิถุนายนถวายมาใกล้จะหมด เธอก็ส่งมาให้อีก ๒๐๐ กิโล เป็นอาหารต่อกันไม่ขาดสาย…

  อานิสงส์ที่ท่านทั้งหลายที่เมตตาสุนัข อาจจะไม่เหมือนพระปล่อยเต่า เพราะเพียงฟื้นคืนชีพมาตามเดิมเท่านั้น แต่ท่านที่เมตตาสุนัข อาจจะมีเทวดามารับเหมือนท่าน ธรรมิกอุบาสก ท่านธรรมิกอุบาสกเวลาจะตายมีเทวดาเอารถทิพย์มารับทั้ง ๖ ชั้น ท่านเลือกไปชั้นดุสิต

  ท่านที่เมตตาสุนัขนี่ อาจจะมีอานิสงส์อย่างนั้นเพราะสุนัขที่รักพระ เพราะตามปกติ เมื่อเดินไปทางไหนในบริเวณ กลุ่มหนึ่งหลายสิบตัวจะเดินตามไปข้างหน้าและข้างหลัง อีกกลุ่มหนึ่งจะเฝ้าสถานที่ ถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามา ส่วนใหญ่จะวิ่งไปล้อมจะกัดทันที อีกส่วนหนึ่งจะอยู่คอยระวังอยู่ใกล้ๆ เมื่อเธอตายแล้วอาจจะเป็นเทวดาหรือนางฟ้าอย่าง โฆษกเทพบุตร ก็ได้

  เพราะ “โฆษกเทพบุตร” มีความรักในพระปัจเจกพุทธเจ้า ตายแล้วเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สุนัขชุดนี้เธอก็รักในพระ เพราะพระให้อาหารเธอ เธออาจจะเป็นเทวดานางฟ้าก็ได้ เมื่อผู้เมตตามันตาย อาจจะมารับก่อนที่จะไปที่อื่นอย่างธรรมิกอุบาสกก็ได้

  ที่สุดนี้ขออนุโมทนา ขอทุกท่านที่เมตตาสัตว์ จงมีความสุขสมหวังตามที่ทุกท่านตั้งใจ และจงมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ในทรัพย์ เหลือกินเหลือใช้ทุกท่านเถิด…สวัสดี*

  ภาพโดย คุณสุพัฒน์
  โพสต์โดย Achaya

  1508389387_931_วันนี้วันพระตรงกับวันพ.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 15. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,534
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
 16. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,534
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  -๒๑-ตุลาคม-พ-ศ.jpg

  วันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ทอดกฐินวันพรหมยานรังสรรค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  พรุ่งนี้ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ทอดกฐินวัดพุทธไชโย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 17. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,534
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
 18. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,534
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
 19. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,534
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
 20. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,534
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ข่าวสาร วัดท่าซุง อุทัยธานี
 1. supatorn
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  327
 2. น้ำหนาว
  ตอบ:
  38
  เปิดดู:
  36,295
 3. ณัฐธยาน์12
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  4,971
 4. Siani_3D
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  887
 5. Siranya
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  701
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...