ประกาศข่าวแผ่นดินไหว(&การคาดการณ์)

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย Falkman, 28 กันยายน 2006.

 1. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,366
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Iran-Iraq Border Region bb.png
  Time: 2017-11-12 18:18:18.9 UTC
  Magnitude: 7.3 (Mw)
  Epicenter: 45.90°E 34.85°N
  Depth: 34 km
  Status: M - manually revised
  gfz2017wexs.jpg
   
 2. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,366
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Off East Coast of Honshu, Japan [​IMG]
  Time: 2017-11-12 22:24:06.8 UTC
  Magnitude: 5.9 (Mw)
  Epicenter: 145.00°E 37.98°N
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  [​IMG]
   
 3. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,366
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Costa Rica bb.png
  Time: 2017-11-13 02:28:24.2 UTC
  Magnitude: 6.6 (Mw)
  Epicenter: 84.47°W 9.71°N
  Depth: 25 km
  Status: M - manually revised
  gfz2017wfnw.jpg
   
 4. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,366
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Tonga Islands Region [​IMG]
  Time: 2017-11-14 18:44:00.2 UTC
  Magnitude: 5.5 (Mw)
  Epicenter: 171.58°W 18.82°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  [​IMG]
   
 5. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,366
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: South of Mariana Islands [​IMG]
  Time: 2017-11-15 00:24:34.1 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 143.67°E 13.09°N
  Depth: 137 km
  Status: C - confirmed
  [​IMG]
   
 6. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,366
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: South Korea bb.png
  Time: 2017-11-15 05:29:33.5 UTC
  Magnitude: 5.5 (Mw)
  Epicenter: 129.35°E 36.08°N
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017wjkw.jpg
   
 7. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,366
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Loyalty Islands [​IMG]
  Time: 2017-11-16 07:02:38.3 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 168.63°E 21.43°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  [​IMG]
   
 8. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,366
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Southeast of Honshu, Japan bb.png
  Time: 2017-11-16 09:43:34.5 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 140.78°E 32.25°N
  Depth: 81 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017wlos.jpg
   
 9. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,366
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Eastern Xizang-India Border Reg. bb.png
  Time: 2017-11-17 22:34:20.3 UTC
  Magnitude: 6.4 (Mw)
  Epicenter: 94.87°E 29.79°N
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017wojr.jpg
   
 10. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,366
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Halmahera, Indonesia [​IMG]
  Time: 2017-11-18 16:07:03.2 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 128.17°E 2.52°N
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  [​IMG]
   
 11. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,366
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Loyalty Islands bb.png
  Time: 2017-11-19 09:25:47.8 UTC
  Magnitude: 6.3 (Mw)
  Epicenter: 168.70°E 21.47°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017wraq.jpg
   
 12. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,366
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Loyalty Islands [​IMG]
  Time: 2017-11-19 15:09:03.4 UTC
  Magnitude: 6.6 (Mw)
  Epicenter: 168.54°E 21.47°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  [​IMG]
   
 13. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,366
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Loyalty Islands bb.png
  Time: 2017-11-19 22:43:30.0 UTC
  Magnitude: 7.0
  Epicenter: 168.70°E 21.32°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017wsaz.jpg
   
 14. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,366
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Samoa Islands Region [​IMG]
  Time: 2017-11-20 18:51:08.0 UTC
  Magnitude: 6.0 (Mw)
  Epicenter: 175.17°W 14.69°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  [​IMG]
   
 15. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,366
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Western Indian Antarctic Ridge bb.png
  Time: 2017-11-21 01:04:36.6 UTC
  Magnitude: 5.5 (Mw)
  Epicenter: 139.50°E 51.92°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017wubd.jpg
   
 16. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,366
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Vanuatu Islands Region bb.png
  Time: 2017-11-25 17:30:05.2 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 172.51°E 20.61°S
  Depth: 23 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017xcpq.jpg
   
 17. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,366
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: New Ireland Region, P.N.G. bb.png
  Time: 2017-11-27 07:11:12.5 UTC
  Magnitude: 6.0 (Mw)
  Epicenter: 153.13°E 4.58°S
  Depth: 60 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017xfmg.jpg
   
 18. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,366
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Near Coast of Peru bb.png
  Time: 2017-11-29 06:29:08.1 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 76.09°W 14.35°S
  Depth: 21 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017xjbw.jpg
   
 19. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,366
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: New Guinea, Papua New Guinea bb.png
  Time: 2017-11-30 05:50:21.7 UTC
  Magnitude: 5.5 (Mw)
  Epicenter: 143.78°E 4.37°S
  Depth: 124 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017xkwc.jpg
   
 20. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,366
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Central Mid Atlantic Ridge bb.png
  Time: 2017-11-30 06:32:50.8 UTC
  Magnitude: 6.4 (Mw)
  Epicenter: 23.46°W 1.15°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017xkxm.jpg
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ประกาศข่าวแผ่นดินไหว &การคาดการณ์
 1. แสงแข
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  0
 2. kikinlala
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1
 3. Homealond
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3
 4. engineer03
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  0
 5. engineer03
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  0

แชร์หน้านี้

Loading...