พระราชินีในรัชกาลที่ 9 พระราชทานอาหารแก่ผู้ทุพพลภาพ

ในห้อง 'จิตวิทยา & สุขภาพ' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 24 สิงหาคม 2017.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,116
  กระทู้เรื่องเด่น:
  602
  ค่าพลัง:
  +1,801
  <!–

  Travel Entertainment


  –>

  24 สิงหาคม 2560 | โดย ทีมข่าวศิลปวัฒนธรรม NOW 26  8  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ


  ในการพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง ชื่อเดิมว่า สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

  88ae0b8b4e0b899e0b8b5e0b983e0b899e0b8a3e0b8b1e0b88ae0b881e0b8b2e0b8a5e0b897e0b8b5e0b988-9-e0b89e.jpg

  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้พิการ และด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยต่อสภาพจิตใจของผู้พิการ จึงได้พระราชทานตุ๊กตา เพื่อก่อให้เกิดความอบอุ่นใจและสุขใจ ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาในการพระราชทานเลี้ยงอาหารดังกล่าว รวมทั้งร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม

  ae0b8b4e0b899e0b8b5e0b983e0b899e0b8a3e0b8b1e0b88ae0b881e0b8b2e0b8a5e0b897e0b8b5e0b988-9-e0b89e-1.jpg

  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เป็นหน่วยงานแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟื้นฟูปรับสภาพและพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจแก่ผู้พิการชายและหญิงทุกประเภท ที่ยากจนด้อยโอกาส ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือถูกทอดทิ้งอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี บางส่วนสามารถกลับคืนสู่สังคม พึ่งตนเองได้ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่อง ในการทรงรับซื้อผลงานผลิตภัณฑ์จากย่านลิเพาของผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการมีรายได้จากการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีพได้ด้วยตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงต่อไป

  0b8b4e0b899e0b8b5e0b983e0b899e0b8a3e0b8b-2e0b88ae0b88-2e0b8b2e0b8a5e0b897e0b8b5e0b988-9-e0b89e-2.jpg

  b8b4e0b899e0b8b5e0b983e0b899e0b8a3e0b8b-3e0b88ae0b88-3e0b8b-3e0b8a5e0b897e0b8b5e0b988-9-e0b89e-3.jpg

  b4e0b899e0b8b5e0b98-4e0b899e0b8a-4e0b8b-4e0b88ae0b88-4e0b8b-4e0b8a5e0b897e0b8b5e0b988-9-e0b89e-4.jpg  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/770094
   

แชร์หน้านี้

Loading...