หมายกําหนดการ ‘พระเจ้าอยู่หัว’ เสด็จถวายผ้าพระกฐิน

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 10 ตุลาคม 2017.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,271
  กระทู้เรื่องเด่น:
  684
  ค่าพลัง:
  +2,065
  750x422_776372_1507600246.jpg

  ประกาศหมายกําหนดการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี เสด็จบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า การพระราชพิธี ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปีนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กําหนดดังรายการต่อไปนี้

  วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนิน ไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เวลา ๑๖ นาฬิกา เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๑ แล้ว เสด็จพระราชดําเนิน ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๒ เสร็จแล้วเสด็จพระราชดําเนินกลับ
  แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายมหาจักรี

  วันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เวลา ๑๖ นาฬิกา เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดเทพศิรินทราวาส เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐิน เป็นวัดที่ ๑ แล้ว เสด็จพระราชดําเนิน ไปยังวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐิน เป็นวัดที่ ๒ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดําเนินกลับ
  แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายมหาจักรีหรือช้างเผือก

  วันอังคาร ที่ ๑๗ ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
  เวลา ๑๖ นาฬิกา เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐิน เป็นวัดที่ ๑ แล้ว เสด็จพระราชดําเนินไปประทับเรือยนต์พระที่นั่งที่ท่าราชวรดิฐ ไปยังวัดอรุณราชวราราม เสด็จพระราชดําเนิน เข้าพระอุโบสถถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๒ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดําเนินกลับ
  แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายนพรัตน ฯ หรือช้างเผือก

  วันพุธ ที่ ๑๘ ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ในการทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
  เวลา ๑๔ นาฬิกา เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดราชาธิวาส เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๑ แล้ว เสด็จพระราชดําเนินไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐิน เป็นวัดที่ ๒ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดําเนินกลับ
  แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายมหาจักรีหรือมงกุฎไทย

  วันจันทร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในการทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเวลา ๑๗ นาฬิกา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดราชโอรสาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถถวายผ้าพระกฐิน เสร็จแล้ว เสด็จกลับ
  แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี

  วันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ในการ ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เวลา ๑๖ นาฬิกา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งไปยังวัดมกุฏกษัตริยาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถถวายผ้าพระกฐิน เป็นวัดที่ ๑ แล้ว เสด็จไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ เสด็จเข้าพระอุโบสถถวายผ้าพระกฐิน เป็นวัดที่ ๒ เสร็จแล้ว เสด็จกลับ
  แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายมหาจักรี หรือช้างเผือก

  สํานักพระราชวัง
  วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/776372
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 10 ตุลาคม 2017
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - หมายกําหนดการ ‘พระเจ้าอยู่หัว’ เสด็จถวายผ้าพระกฐิน
 1. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  485
 2. kamio
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  974
 3. piyaa
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,610
 4. atit deb
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  993

แชร์หน้านี้

Loading...