เพจ บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ, 19 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…เราจงอย่าคบคนชั่ว แล้วก็อย่าคบอารมณ์ชั่วของจิต ถ้าหากว่าเราไม่คบคนชั่วแต่ว่าคบอารมณ์ชั่วของจิตเราก็ต้องชั่วไปด้วย…”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504001762_339_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 2. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…จงอย่าเผลอ ที่เผลอนี่ไปคิดว่าเราเป็นพระอริยเจ้า อันนี้อย่าเผลอนะ ถ้าเผลอตัวนี้แล้วก็ต้องลงอบายภูมิกันแน่ คืออย่าเผลอคิดว่าเราดี..”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504001404_14_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…บวชแต่ร่างกายแต่ใจไม่บวชนี่ลงนรกนับไม่ถ้วน แต่คนที่บวชใจ ร่างกายยังไม่บวชไปสวรรค์ ไปนิพพานนับไม่ถ้วนเหมือนกัน…”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504001044_455_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 4. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…สภาพของใจเป็นสภาพเที่ยงเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง ที่มีสภาพไม่รู้จักการสลายตัว แต่ทว่าเราต้องระมัดระวังใจของเราให้มันมีอารมณ์ผ่องใส อารมณ์ของใจอย่าให้มันขุ่นมัวเพราะเราจะดีหรือชั่วมันอยู่ที่ใจ..”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504000683_312_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 5. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “..คนที่ไม่ถูกใครเกลียดเลย คือคนที่ยังไม่เกิด ฉะนั้น คนที่เกิดย่อมได้รับการโดนเกลียดและย่อมได้รับคำนินทาด้วย แม้แต่พระพุทธเจ้ายังถูกนินทา..”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504000324_742_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 6. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  เหตุที่บรรลุมรรคผลยาก

  “..โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรณะ ๑๕ และบารมี ๑๐ ถ้าหากว่าท่านมีกำลังจิตไม่ครบถ้วน คำว่า บรรลุมรรคผลมันก็เป็นของยาก ดีไม่ดีมรรคผลก็ไม่บรรลุ แต่กลายเป็นบรรลุอเวจีมหานรกไปเพราะจิตมันหยาบ

  ฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนสหธรรมมิกและญาติโยมพุทธบริษัทอย่าทิ้งความดีส่วนนั้น เอาเป็นแดนกันนรกไว้ก่อน แล้วจงอย่าคิดว่ามันลำบาก เราลำบากในการต่อต้านความชั่ว ดีกว่าเราเป็นมิตรของความชั่ว มันจะพาตัวลงอบายภูมิ ….”

  จากธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๓๒๓ หน้า ๘๗
  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1503999964_198_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 7. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…ถ้าเราเป็นพระโสดาบัน บาปกรรมทั้งหมดนั้นเป็นอันว่าเลิกร้างกันไป ไม่มีโอกาสที่จะให้ผลนำเราไปสู่นรก เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉาน หรือว่าเป็นคนที่มีปัญญาทราม
  เป็นคนที่มีความสุขน้อย อันนี้ไม่มี…”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1503999604_356_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 8. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…เมื่อเราเป็นคนอยู่ เราควรสร้างความรักไว้จุดเดียวคือนิพพาน เมื่อจิตมันรักนิพพานมันไม่พอใจที่ไหน เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไม่ไปที่ไหนก็ไปพระนิพพาน เพราะฉะนั้นจุดที่มีความสำคัญ ก่อนที่จะออกจากร่างจิตข้องอยู่ในอะไรมันก็จะไปที่นั่น…”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1503999243_512_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 9. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  วิธีรักษาศีลให้ทรงตัว

  สำหรับการรักษาศีลห้า ถ้าจะให้ทรงตัวง่ายๆ ตามที่ท่านผู้ใหญ่ มีสมเด็จพุทธโฆษาจารย์วัดอนงค์เป็นต้น ท่านแนะนำว่าถ้าเราไม่สามารถจะทรงได้ทั้ง ๒๔ ชั่วโมง ก็พยายามบังคับใจ ให้รักษาได้สัก ๓ ชั่วโมง นั่นก็คือ ตั้งแต่ ๖ โมงเช้าถึง ๙ โมงเช้า เราจะไม่ยอมละเมิดศีลห้าเด็ดขาด ถ้าเลยไปจากนั้นมันจะพร่องบ้างก็ถือเป็นเรื่องธรรมดา ก็ระมัดระวังไว้ ถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ทำให้มันพร่องถ้ามันเผลอมันพร่องบ้างก็ไม่เป็นไรถ้ากำลังใจรักษาได้วันละ ๓ ชั่วโมง ไม่เกิน ๓เดือน อารมณ์จิตจะชิน จะสามารถทรงศีลห้าได้ตามปกติ ๒๔ ชั่วโมง

  จาก ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๖๒ หน้า ๓๔-๓๕
  โดย…หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1503998886_181_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 10. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…คิดตามความเป็นจริงว่า ความรักไม่สามารถจะดึงชีวิตเราไปได้ มันไม่สามารถจะทรงตัวสักวันหนึ่งเราต้องตายจากคนที่เรารัก จากสัตว์ที่เรารัก จากวัตถุที่เรารัก ถ้าหากว่าร่างกายเรายังไม่ตาย ร่างกายคนที่เรารัก ร่างกายสัตว์ที่เรารัก วัตถุที่เรารัก สลายตัวไปก่อนเราก็ได้ เพราะโลกนี้เป็นอนิจจัง …”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1503998523_274_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 11. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…กำลังใจของพระโสดาบัน ที่กล่าวว่าอารมณ์ธรรมดาเกิดขึ้น นั่นคือจิตมันเย็นลง ถ้าใครเขานินทาว่าร้ายเรา ถ้ามากๆ อาจจะโกรธ แต่ถ้าเบาๆ น้อยครั้งอาจจะไม่โกรธ จิตจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าแคะหนักๆ เข้าอาจจะโกรธและโกรธประเดี๋ยวเดียวก็หาย นี่อารมณ์ของพระโสดาบัน..”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1503998162_826_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 12. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…การอุทิศส่วนกุศลนี่เป็นปัจจัยของความดี ผีนี่จะได้หรือไม่ได้มันไม่แน่ แต่เราผู้ให้เป็นผู้ได้นั่นหมายความว่าจิตเราประกอบไปด้วยความเมตตาปราณี แม้แต่ผีเรายังไม่เห็นตัวเรายังให้ แสดงว่าจิตเราดีมากอารมณ์ดีมีความสุข มีเมตตากรุณาสูง ความสุขมันก็เกิด..”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1503997803_610_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 13. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…สำหรับท่านที่ได้ทิพจักขุญาณอย่างกลาง จะเห็นภาพไม่ชัด แต่ก็ไม่ต้องเชื่อภาพ เชื่อใจแต่ท่านที่มีจิตสะอาดถึงที่สุดอันนั้นเชื่อได้ทั้งใจทั้งภาพ เพราะมีความรู้สึกพร้อมเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมาก..”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1503997442_65_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 14. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…ถ้าศีลของเราบริสุทธิ์ สมาธิก็ไม่ต้องฝึกมาก เพราะสมาธิจะเกิดได้เพราะกำลังของศีล ถ้าศีลบริสุทธิ์สมาธิก็เกิดเอง จิตก็เป็นสมาธิเอง เมื่อจิตเกิดมีสมาธิ จิตเกิดมีการทรงตัวก็มีความสงบ เมื่อจิตมีความสงบจากสมาธิ ปัญญาก็เกิดเอง…”

  จาก ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๑๗๔ หน้า ๖๓
  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1503997082_367_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 15. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…การเดิน ถ้าเดินไปด้วยภาวนาไปด้วย รู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วย ท่านเรียกว่า จงกรม ถ้ากรรมฐานกองหนึ่งกองใดได้จากการเดินกรรมฐานกองนั้นไม่มีการเสื่อม เพราะได้จากอิริยาบถที่มันเคลื่อนไหว…”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1503996724_125_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 16. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…คำว่า ทิพจักขุญาณ ไม่ได้แปลว่าลูกตาเป็นทิพย์ คำว่า ทิพจักขุญาณ หมายถึงว่า มีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ เพราะญาณนี่ แปลว่ารู้เพราะเรามีร่างกายเนื้อเราจะมีตาเป็นทิพย์ไม่ได้
  ไม่เหมือนเทวดา นางฟ้า หรือพรหม ท่านมีร่างกายเป็นทิพย์ ท่านก็มีตาเป็นทิพย์ได้…”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1503996364_895_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 17. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…ผู้ที่คิดถึงความตาย รู้ตัวว่าจะตาย ย่อมไม่สั่งสมความชั่ว คอยปลีกตัวออกจากความชั่ว และมีอารมณ์ไม่หวั่นไหวในเมื่อความตายมาถึงแล้ว…”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1503996004_59_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 18. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “..อารมณ์พระโสดาบัน คือ
  ๑.เคารพในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์
  ๒.มีศีล ๕ บริสุทธิ์ และ
  ๓.รักพระนิพพานเป็นอารมณ์

  จุดนี้ให้ได้ศึกษาให้ได้ ถ้าจุดนี้ไม่ได้ ปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์ ยังมีสิทธิ์ลงนรก..”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1503995644_218_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 19. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…คนที่ด่าเรา คนที่ว่าเรา คนที่กลั่นแกล้งเรา เขาเข้าใจผิด เพราะว่าเขาไม่ใช่คนอิสระเขาเป็นทาส คือเป็นทาสของกิเลส ตัณหา อุปทาน และอกุศลกรรม ในเมื่อเจ้านายใช้เขา เขาก็ต้องทำ เพราะว่า เขาเป็นคนโง่ ไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้ว ก็ระงับความโกรธเสียได้.”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1503995284_887_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 20. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +140
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…จงโจทย์ตน กล่าวโทษตนไว้เป็นปกติ หาความชั่วของตัว อย่าไปหาความชั่วของบุคคลอื่น ถ้าเลวมากเมื่อไหร่ เราก็เพ่งเล็งความเลวของบุคคลอื่นมากเท่านั้น ถ้าเราดีมากเท่าไหร่ เราก็ไม่มองเห็นความเลวของบุคคลอื่น เพราะยอมรับนับถือกฎของกรรม…”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504587423_697_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,200
 2. SiTa
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  9,202
 3. SiTa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,115
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  960
 5. พุทโธอวโลกิเตศวร
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,035
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...