Edit Tags: เมื่อลูกศิษย์มาบอกว่าเทวดามาสอนสวดมนต์ หลวงพ่อจรัญใช้วิธีใดพิสูจน์จึงยอมรับว่าเป็นความจริง?

แท็กหลายให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )

Loading...