ไตรภูมิพระร่วง ฉบับสมบูรณ์...เผยความลับ 31 ภูมิ

ในห้อง 'ภพภูมิ-สวรรค์ นรก' ตั้งกระทู้โดย สัตบุรุษ, 3 กุมภาพันธ์ 2009.

 1. icecool

  icecool Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2006
  โพสต์:
  44
  ค่าพลัง:
  +85
  ก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับ ผมเป็นนิสิตภาควิชาวรรณคดี สาขา วรรณคดีไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีโอกาสเข้ามาพบกระทู้นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไตรภูมิพระร่วง ซึ่งเป็นวรรณคดีที่ผมกำลังศึกษาอยู่ ดังนั้นผมจึงอยากช่วยใส่คำอธิบายคำโบราณ สำนวนโวหารในไตรภูมิกถา (ไตรภูมิพระร่วง)จะทำให้ง่ายขึ้นต่อผู้อ่านนำการแปลคำศัพท์ที่ถูกต้อง โดยจะคัดลอกมาจาก หนังสือวรรณกรรมสมัยสุโขทัย ของ กรมศิลปากรจัดพิมพ์เผยแพร่ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ซึ่ง อ.พิทูร มลิวัลย์ ได้ถอดความไว้ ผมจะค่อยๆทยอยลงคำอธิบายไปเรื่อยๆครับ เพราะเนื้อหามีเยอะมาก จึงขออนุญาตท่านเจ้าของกระทู้ให้ผมได้มีส่วนในการเผยแพร่เรื่องราวทางพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ด้วยนะครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 กรกฎาคม 2010
 2. icecool

  icecool Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2006
  โพสต์:
  44
  ค่าพลัง:
  +85
  บานแพนก
  ...ไส้ ความหมาย ไซร้
  ผู้ใดหากสอดรู้บ่มิได้ไส้สิ้น ความหมาย หาได้มีใครสอดรู้ไม่
  อยู่ได้ ๖ เข้า ความหมาย อยู่ได้ ๖ ปี (ปีย่าง)
  มูนใส่เพื่อใดสิ้น ความหมาย ประมวลแต่งไว้เพื่ออะไร
  อาทิครุ ความหมาย ครูคนแรก
  แต่ไกลด้วยสารพิสัย ความหมาย เรียนแต่ไกลด้วยใช้หนังสือติดต่อกัน
  ด้วยทำนุกอำรุง ความหมาย ด้วยทำนุบำรุง,ด้วยทะนุถนอม,ด้วยเอาใจใส่อย่างจริงจัง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กรกฎาคม 2010
 3. icecool

  icecool Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2006
  โพสต์:
  44
  ค่าพลัง:
  +85
  อารัมภพจน์ ในกระทู้นี้ใช้คำว่า เตภูมิกถา
  ผสมภูมิทั้ง ๑๑ แห่งนี้ ความหมาย รวมภูมิทั้ง ๑๑ นี้
  โสด ความหมาย อีกส่วนหนึ่ง
  อันเป็นแต่ปุ่มเปือก ความหมาย อันเกิดแต่มดลูก
  มีรกหากหุ้มห่ออยู่ ความหมาย มีสายรกหุ้มห่อไว้
  เหื่อไคล ความหมาย เหงื่อและไคล
  อกุศลวิบาก อุเปกขาสันตีรณปฏิสนธิ ความหมาย น่าจะเป็นอเหตุกกุศลวิปาก อุเปกขาสัณตีรณปฏิสนธิ
  เหี้ยมว่า ความหมาย เหตุว่า,เพราะว่า
  เพื่อเขาพูนเกิด ความหมาย เพราะเขาเกิดขึ้น
  เป็นรูปคายเทียว ความหมาย เป็นรูปเป็นร่างใหญ่โตขึ้นในทันใด
  เอาโยนิ ความหมาย ถือกำเนิด
  สะหน่อย,(สน่อย) ความหมาย นิดหน่อย,เพียงเล็กน้อย
  จึงเห็นสากแสก ความหมาย จิงเห็นพอเลือนลาง
   
 4. icecool

  icecool Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2006
  โพสต์:
  44
  ค่าพลัง:
  +85
  ปฐมกัณฑ์ : นรกภูมิ
  พูนเป็นรูปได้๒๘สิ้น ความหมาย เกิดเป็นรูปทั้งสิ้นได้๒๘
  คาบเดียว ความหมาย ครั้งเดียว,คราวเดียว
  ให้ติงเนื้อติงตนแล ความหมาย ให้ไหวเนื้อไหวตน,ให้ตนเคลื่อนไหวได้
  จมูกอันแต่งดมให้รู้รสทั้งหลาย ความหมาย จมูกทำหน้าที่ดมกลิ่น
  สืบหลากวันคืน ความหมาย สืบเนื่องไปตามความเปลี่ยนแปรของวันคืน
  ด้วยใจอันประกลาย ความหมาย ด้วยใจอันเป็นกลาง
  ขึ้งเคียด ความหมาย โกรธเคือง
  กองเท่า ความหมาย กองขี้เถ้า
  หิงสา ความหมาย ความคิดเบียดเบียน
  มักคุมนุมคุมโทษแก่ท่าน ความหมาย ชอบจับผิดคนอื่น,ชอบใส่ร้ายผู้อื่น
  สัตว์อันรู้ติง ความหมาย สัตว์ที่รู้จักเคลื่อนไหวได้
  เดือดฟุ้งแก่ผู้ใด ความหมาย โกรธแค้นแก่ผู้ใด
  พอล้มพอตาย ความหมาย อย่างเอาชีวิตเข้าแลก,อย่างมากมาย
  สำหาว ความหมาย สามหาว ,คำหยาบ
  สู้ความโทษให้ร้าย ความหมาย ยินดีในการให้ร้าย(คนอื่น)
  ย่อมเหล็กแดง ความหมาย เป็นเหล็ก
  ฝางำหนบน ความหมาย ฝาบิดเบื้องบน
  แลด้านแล ๑๐๐ โยชน์ ความหมาย ด้านละ๑๐๐โยชน์
  เทียรย่อม ความหมาย ย่อม,มี,เป็น,มีปกติ ฯลฯ
  หึงนาน ความหมาย ช้านาน
  ไป่มีสิ้นบาป ความหมาย ยังไม่สิ้นบาป
  ยังไป่บ่มีสิ้นกรรม ความหมาย ยังไม่สิ้นกรรม
  จบใส่หัว ความหมาย ยกใส่หัว
  บ่มิอย่าเลบ ความหมาย ไม่หยุดยั้ง,ไม่จบสิ้น,ไม่ต้องสงสัย
  สระประมาท ความหมาย สบประมาท
  เท่าจะกล่าว ความหมาย เพียงจะกล่าว
  มีลำหวายเครือหวายพานไปมา ความหมาย มีลำหวายและเครือหวายระไป
  ตัวเขาตระลอดตกลง ความหมาย ตัวเขาไหลลงด้วยอิริยาบถนั่ง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2010
 5. icecool

  icecool Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2006
  โพสต์:
  44
  ค่าพลัง:
  +85
  ดังท่านกันขวางกันรี ความหมาย ดังท่านตัดตามกว้างตามยาว
  จะอยู่ได้แรงสน่อย ความหมาย จะได้อยู่มีกำลังสักหน่อย
  ดังท่านแสร้งกันเขา ความหมาย ดังท่านจงใจเฉือนเขา
  บ่มิให้เหือดสักคาบ ความหมาย มิหมดสิ้นสักครั้ง
  ย่อมขบย่อมตอด ความหมาย ย่อมกัดและจิก
  ท่านบ่มิได้ให้คำผิดแก่ตน ความหมาย ท่านมิได้ให้ร้ายแก่ตน
  เร่งไหม้ตีนเขา ความหมาย ยิ่งไหม้ตีนเขา
  ชันตีนขึ้น ความหมาย เอาตีนตั้งขึ้น
  เข้าลีบ ความหมาย ข้าวลีบ
  ให้เจ้าของแพ้แรง ความหมาย ให้เจ้าของเสียกำลัง
  ดังคนแวดวังขับเนื้อทั้งหลาย ความหมาย เหมือนคนล้อมจับเนื้อ
  ประบัดสิ่งสินท่าน ความหมาย รับฝากหรือรับซื้อทรัพย์สินเขาแล้วโกงเขา
  รากขี้รากเลือด ความหมาย อาเจียนเป็นขี้เป็นเลือด
  สูจะลงมาเยียะใดเล่า ความหมาย สูจะลงมาทำไมเล่า
  จิงบ่มิให้เห็นหน ความหาย จิงมิได้เห็นทาง
  เดียวว่า ความหมาย นึกว่า
  ฟ้าแมลบ ความหมาย ฟ้าแลบ
  แวนนาน ความหมาย นานยิ่งแสนสายจิงวายเรือง เมื่อส่องแสงจนสายมากแล้วจึงหมดแสง
  แต่แลคาบ ความหมาย แต่ละครั้ง
   
 6. ราคุเรียวซาย

  ราคุเรียวซาย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  2,920
  ค่าพลัง:
  +8,455
  ขอบคุณน้อง <!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->icecool<!-- google_ad_section_end --><SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_3570328", true); </SCRIPT> นะคะ
  พี่กะหลานอายุ ๑๑ ขวบอ่านกันตาเหลือก
  เราใช้พลังกำลังใจสัมผัสเพื่อเข้าใจเหนื่อยมาก

  พี่จะอ่านของน้องเพื่อให้รู้ว่าที่พี่เข้าใจไปเองน่ะตรงกันรึไม่น้อ ขอบคุณค่า
   
 7. icecool

  icecool Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2006
  โพสต์:
  44
  ค่าพลัง:
  +85
  ทุติยกัณฑ์ : ติรัจฉานภูมิ
  ลางคาบ ความหมาย บางครั้ง
  เป็นด้วยอัณฑชโยนิ ความหมาย เกิดด้วยอัณฑชโยนิ (เกิดแต่ไข่)
  ย่อมพลันด้วย ๓ ชื่อ ความหมาย ย่อมไวต่อ ๓ สิ่ง,ย่อมสำคัญใน ๓ สิ่ง
  เลือกติรัจฉานนั้น ความหมาย น้อยนักที่สัตว์ดิรัจฉาน
  ขว้ำอก ความหมาย คว่ำอก,กิริยาที่เอาหน้าลง
  รอดชั่วตนเขา ความหมาย ตลอดชีวิตเขา
  กินอันบ่แรงหลักถานเขา ความหมาย กินสัตว์ที่อ่อนแอตามที่อยู่เขา
  เลือกแลนัก ความหมาย น้อยนัก
  ชาดหรคุณ ความหมาย ชาดสีแดง
  ในแค่ง ความหมาย แข้ง,อวัยวะด้านหน้าใต้เข่าลงไปถึงข้อเท้า
  ดังท่านแสร้งแต้ม ความหมาย เหมือนท่านตั้งใจเขียนไว้
  สิงคี ความหมาย ทองคำชนิหนึ่ง
  ร้องพ่ายในกลางป่า ความหมาย ร้องและแตกหนีไปในกลางป่า
  ชั่ววัวมอ ความหมาย ชั่วสุดเสียงวัวร้อง,หนึ่งคาวุต
  มันหลีกผีกเบื้องซ้าย ความหมาย มันหลบหลีกไปทางซ้าย
  เท่าอย่านับ ความหมาย แต่อย่านับ
  ติงปีกซ้าย ความหมาย เคลื่อนไหวปีกซ้าย...ครีบซ้าย
  เครื่องเขากินเขาอยู่ ความหมาย ของกินและที่อยู่
  ดังแสร้งปลูก ความหมาย เหมือนตั้งใจปลูกไว้
  เป็นพระญาแก่ครุฑทั้งหลาย ความหมาย เป็นพระยาของพวกครุฑ
  ลวงกลางหาว ความหมาย ทางกลางหาว,ทางอากาศ
  เป็นในโยนิ ๔ อัน ความหมาย เกิดโดยโยนิ ๔
  เหลื้อมขาวงาม ความหมาย ขาวเป็นเงางาม
  เชือกเขาเถาวัลย์ ความหมาย เครือเขาเถาวัลย์
  หากเป็นที่กลวงอยู่ ความหมาย ได้เป็นที่ว่างอยู่
  บ่มีชระไชร ความหมาย ไม่มีสิ่งทำให้ขุ่นมัว
  ที่นาคแร่งอาบแร่งเหล้น ความหมาย ที่นาคยิ่งอาบยิ่งเล่น,ที่นาคชอบอาบชอบเล่นมาก
  หว้ายวน ความหมาย ว่ายวน
  ต่อเมื่อลูกตนนั้นกล้าแลว ความหมาย ต่อเมื่อลูกของตนแข็งแรงแล้ว
  เครื่องกินเครื่องอยู่ ความหมาย ของกินของใช้
  ไปล่าหากิน,มาล่าหากิน ความหมาย ไปเที่ยวหากิน,มาเที่ยวหากิน
  เขาอยากพ้นกว่าอยากนัก ความหมาย เขาอยากเหนืออยาก,เขาอยากล้นเหลือ
  เป็นนอกเนื้อ ความหมาย เกิดนอกเนื้อตน
  เป็นในเนื้อติรัจฉานเอง ความหมาย เกิดในเนื้อตนของดิรัจฉานเอง
  เขาเป็นขี้เรื้อนในท้อง ความหมาย เขาเอาท้องเป็นส้วมและเป็นเรือนอยู่
   
 8. icecool

  icecool Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2006
  โพสต์:
  44
  ค่าพลัง:
  +85
  ไม่เป็นไรครับพี่ราคุเรียวซาย ไตรภูมิพระร่วงเรื่องนี้เป็นวรรณคดีสมัยสุโขทัยนู้น ถือกันว่าเป็นงานวรรณคดีทางพุทธศาสนาเล่มแรกของไทยเลยครับ เราต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบต่อไปก็วรรณคดีไทยอ่ะครับ ถ้าเราคนไทยไม่อ่าน แล้วจะให้ใครมาอ่านเนอะ ขอบคุณครับ

  ปล.เดี๋ยวผมจะค่อยๆลงคำแปลให้นะครับ ช่วงนี้ใกล้สอบแล้วอาจจะช้าหน่อยครับผม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 กรกฎาคม 2010
 9. icecool

  icecool Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2006
  โพสต์:
  44
  ค่าพลัง:
  +85
  ตติยกัณฑ์ : เปรตภูมิ
  เอาโยนิทั้ง ๔ ความหมาย ถือกำเนิดได้ทั้ง ๔ โยนิ
  ยั่วยาน ความหมาย ยวดยาน
  รอดชั่วพุทธันดร ความหมาย ตลอดพุทธันดร
  แทบที่ราบ ความหมาย ใกล้ที่ราบ
  กินอันราบ ความมหาย กินของในที่ราบ
  ขอดเอาเนื้อ ความหมาย ขูดเอาเนื้อที่เหลืออยู่
  เท่าว่า ความหมาย ทว่า,แต่ว่า
  รุ่ยร่าย ความหมาย รกรุงรัง
  ผ้าร่าย ความหมาย ผ้าขี้ริ้ว
  เปลือยอยู่ชั่วตน ความหมาย เปลือยอยู่ตลอดชีวิต
  เดือดเนื้อร้อนใจ ความหมาย เดือดร้อน
  ยิ่งหาแรงบ่มิได้ ความหมาย ยิ่งหาก็ยิ่งไม่ได้,หาเท่าไหร่ก็ไม่ได้
  เห็นท่านมีดูบ่มิได้ ความหมาย เห็นท่านมั่งมีก็อิจฉา
  ลูกเขานั้นได้แลเจ็ดแลเจ็ดตน ความหมาย ลูกเขานั้นคลอดมาได้ครั้งละ ๗ คน
  วันแล ๑๔ ตน ความหมาย วันละ๑๔คน
  ยากเผ็ด ความหมาย ยากไร้อย่างยิ่ง
  บวชเป็นชี ความหมาย บวชเป็นพระสงฆ์
  อดอยากยากเผ็ดเร็ดไร้ ความหมาย อดอยากและยากไร้อย่างยิ่ง
  ยากเผ็ดเร็ดไร้ ความหมาย ยากไร้เข็ญใจยิ่ง
  กระทำโดยแพ่งธรรม ความหมาย กระทำตามหลักธรรม
  เข้าเพรา ความหมาย ข้าวเย็น,อาหารมื้อเย็น
  ลมก็ถือตนมัน ความหมาย ลมก็จับ
  กลองธรรม ความหมาย คลองธรรม
  เป็นเดนเป็นชาน ความหมาย เป็นเดน
  เอาไปทอดเสียในป่าช้า ความมหาย เอาไปทิ้งเสียในป่าช้า
  หึงนาน ความหมาย นานยิ่ง
  ท่านหาความผิดบ่มิได้ไส้ตนว่าท่านผิด ความหมาย เขาไม่ผิดแต่ว่าเขาผิดท่านผิด
  เสียบแหลม ความหมาย เฉียบแหลม,แหลมคม
  ฟัดกัน ความหมาย กระทบกัน
  เห็นแก่สินจ้างสอด ความหมาย เห็นแก่สินจ้างสินสอด
   
 10. icecool

  icecool Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2006
  โพสต์:
  44
  ค่าพลัง:
  +85
  จตุตถกัณฑ์ : อสุรกายภูมิ
  เอาด้วยอัณฑชโยนิ ความหมาย ถือกำเนิดโดยอัณฑชโยนิ
  เอาตีนชันขึ้น ความหมาย เอาตีนตั้งขึ้น
  ยากเย็นเข็ญใจ ความหมาย ยากไร้เข็ญใจ
  ฝั่งตาต่ำสูง ความหมาย ขอบตาต่ำบ้างสูงบ้าง
  ใจกล้าหน้าแข็ง ความหมาย ใจกล้าหน้าด้าน
  แรงมักเคียดมักฟุน ความหมาย ชอบโกรธชอบเคือง
  หั้นแล ความหมาย นั่นแล
  ราชมนทิระ ความหมาย ราชมณเทียร
  เกิดแต่อาทิตั้งแผ่นดิน ความหมาย เกิดแต่แรกมีแผ่นดิน
  แลตาแลตาได้ ๕๐ โยชน์ ความหมาย แต่ละตาได้ ๕๐ โยชน์
  เงือนแลทอง ความหมาย เงินและทองคำ
  เป็นพระญาแก่อสูรทั้งหลาย ความหมาย เป็นเจ้าของพวกอสูร
  มันมีใจหิงสา ความหมาย มันมีใจพยาบาท
  นั่งอยู่ถ้า ความหมาย นั่งรออยู่
  ลวงอากาศ ความหมาย ทางอากาศ
  ยังธรมานอยู่ ความหมาย ยังมีชีวิตอยู่
  ยากเนื้อแค้นใจ ความหมาย คับแค้นใจ
  ความสุข จะมีแต่ใดแก่ข้าเลย ความหมาย ข้าจะมีความสุขได้ที่ไหน
  ลุแก่สรณคมน์ ความหมาย ถึงไตรสรณคมน์
   
 11. icecool

  icecool Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2006
  โพสต์:
  44
  ค่าพลัง:
  +85
  ปัญจมกัณฑ์ : มนุสสภูมิ
  โยนิ ๓ อันครากาลจิงเกิด ความหมาย เกิดในโยนิ ๓ เป็นบางคราว
  แร่งมาเกิด ความหมาย เร่งมาเกิด
  หญิงทั้งหลายอันไป่มีเถ้ามีแก่ ความหมาย พวกหญิงที่ยังไม่แก่เฒ่า
  มีตืดมีเอื่อน ความหมาย ตัวตืดและพยาธิไส้เดือน
  เปรียงประโค ความหมาย น้ำมันเปรียง
  อันเชื่อมอยู่ ความหมาย อันละลายอยู่
  ที่ออกลูกออกเต้า ความหมาย ที่คลอดลูก
  ที่เถ้าที่ตายที่เร่ว ความหมาย ที่แก่ที่ตายและป่าช้า
  เริมตัวกุมารนั้น ความหมาย บ่อนไชตัวเด็ก
  ไส้ดือ ความหมาย สะดือ
  ผู้น้อย ความหมาย เด็กน้อย,ทารก
  ยะหยด ความหมาย หยดๆ
  เซาเจ่าอยู่ ความหมาย ซบเซาเจ่าอยู่
  จูด ความหมาย เผา
  หาใจ ความหมาย หายใจ
  เจ็บเนื้อเจ็บตัว ความหมาย เจ็บปวดตัว
  แค้นเนื้อแค้นใจ ความหมาย คับแค้นใจ
  เดือดเนื้อแค้นใจ ความหมาย เดือดร้อนใจ
  เย็นเนื้อเย็นใจ ความหมาย เย็นกายเย็นใจ,เย็นใจ
  กุมตีนแลหย่อนหัวลง ความหมาย จับตีนยกขึ้นหย่อนหัวลง
  เจ็บเนื้อเจ็บตน ความหมาย เจ็บปวดหัว
  ประตูลักษ์ ความหมาย ประตูแคบๆ,ประตูจับช้าง
  เหง ความหมาย กด,ข่ม
  ควรอิ่มสงสารแล ความหมาย ควรเบื่อหน่ายสงสาร
   
 12. icecool

  icecool Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2006
  โพสต์:
  44
  ค่าพลัง:
  +85
  ประเภทมนุษย์ ๔ แผ่นดิน
  หน้าแว่น ความหมาย กระจกเงา
  เชืองเรือน ความหมาย บ้านเรือน,เรือนชาน
  เรือกสวน ความหมาย ที่สวน
  เรือซานาวา ความหมาย เรือนแพ
  แกล้งทำไว้ ความหมาย ตั้งใจทำไว้
  หาที่ราม ที่หลุบ ที่ขุ่ม ที่เทงบ่มิได้ ความหมาย หาที่เป็นเนิน เป็นหลุม ที่ลุ่มและที่ดอนมิได้
  เป็ยอย้าวเป็นเรือนเลือนกัน ความมหาย เป็นเหย้าเป็นเรือนเรียงรายกัน
  หาพุกหาโพรงหากลวงบ่มิได้ ความหมาย หาที่เป็นรูเป็นโพรงและที่กลวงมิได้
  เรี่ยวแรงอยู่ชู่คน ความหมาย แข็งแรงอยู่ทุกคน
  ค้าขายล่ายล่อง ความหมาย เที่ยวค้าขายขึ้นเหนือล่องใต้
  มิมีใยขาวแลริ้นร่านหานยุง ความหมาย ไม่มีแมลงตาปะขาว ริ้นร่าน และยุง
  งูเงี้ยวเปี้ยวของ ความหมาย งูชนิดต่างๆ
  ปีเดือนวันคืนบ่ห่อนจะรู้หลาก ความหมาย ปีเดือนวันและคืนไม่มีความวิปริตเปลี่ยนแปร
  สักคาบ ความหมาย สักครั้ง
  ด้วยความสิ่งอันใดบ่ห่อนจะมี ความหมาย หามิได้สักคาบ
  บ่มิพักทำนา ความหมาย ไม่ต้องทำนา
  บ่มิพักตำแลฝัด ความหมาย ไม่ต้องตำไม่ต้องฝัด
  ถาดแลตระไลทอง ความหมาย ถาดทองและภาชนะทอง
  ตาฟูหูหนวก ความหมาย ตาโปน หูหนวก
  เปื่อยเนื้อเมื่อยตน ความหมาย ปวดเมื่อยตามตัว
  เจ็บท้องต้องไส้ ความหมาย เจ็บท้องเจ็บไส้,ปวดท้อง
  ไข้เจ็บเหน็บเหนื่อย ความหมาย เจ็บไข้และเหน็ดเหนื่อย
  บ่ห่อนจะรู้คิดสักเมื่อ ความหมาย ไม่รู้สึกคิดเสียดายสักครั้ง
  สำเรทธิ ความหมาย สัมฤทธิ์,สำเร็จ
  สนิมพิมพาภรณ์ ความหมาย เครื่องประดับกาย
  บ่มิพีมิผอม ความหมาย ไม่อ้วนไม่ผอม
  กลมงามนะแน่ง ความหมาย กลมงามยิ่ง
  อันท่านแต่งแล้วแลแต้มไว้ ความหมาย มีท่านแต่งแล้วเขียนไว้
  ดั่งแกล้งเอาแป้งผัด ความหมาย ดังตั้งใจเอาแป้งผัด
  ลูกฟักเข้า ความหมาย ลูกฟักข้าว
  ง้อมเบื้องบน ความหมาย งอนขึ้นเบื้องบน
  ดั่งแกล้งก่อ ความหมาย เหมือนจงใจก่อไว้
  ถนิมอาภรณ์ ความหมาย เครื่องประดับกาย
  กระแจะจวงจันทน์ ความหมาย กระแจะ,เทพทาโร และจันทน์
  หมู่นักคุนจุนกันไป ความหมาย หมู่นักดนตรีรวมกลุ่มกันไป,หมู่นักกระบี่กระบองรวมกันไปเป็นกลุ่ม
  หรทึก ความหมาย มโหระทึก
  ทำนุกพิธี ความหมาย ประกอบพิธี
  ทำนองละบอง ความหมาย เป็นอย่างเดียวกับ,เหมือน
  หว้ายล่องท่องเหล้น ความหมาย ว่าย ล่องลอย เดินท่องเล่น
  บ่ห่อนยินร้ายแก่กัน ความหมาย ไม่รู้สึกคิดร้ายแก่กัน
  ถูกเถิงเพิงใจ ความหมาย ถูกอกถูกใจ,ถูกเนื้อพึงใจ
  เด็กผู้หญิงทั้งหลายนิ่งกัน ความหมาย พวกเด็กหญิงด้วยกัน
  เป็นกำนัลบ้านนกนั้น ความหมาย เป็นของกำนัลในถิ่นนกนั้น
  บ่มิให้อุกกรุก ความหมาย ไม่ให้เลอะเทอะ
  เครื่องเป็นดีคนฝูงนั้น ความหมาย เครื่องกินเครื่องใช้ที่ดีของคนเหล่านั้น
  กินหวาน ความหมาย กินอร่อย
  กากินบ่มิพักก้ม ความหมาย กากินน้ำไม่ต้องต้มก้มกิน
  แต่อยู่หั้นต่อเท้าไฟไหม้กัลป์ ความหมาย แต่อยู่ที่นั่นจนกว่าไฟไหม้กัลป์
   
 13. icecool

  icecool Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2006
  โพสต์:
  44
  ค่าพลัง:
  +85
  มหาจักรพรรดิราช
  เอาตนไปเกิด ความหมาย พาตนไปเกิด,ไปเกิด
  ฟูก เมาะ เบาะ แพร ความหมาย ฟูก ที่นอนเด็ก เบาะ และผ้าแพร
  เกลิงเกลี้ยง ความหมาย เกลี้ยงเกลา
  จักรรัตนะ
  ปานดั่งดุมนั้นรู้หัว ความหมาย เหมือนดุมนั้นหัวเราะได้
  ฟ้าแมลบ ความมหาย ฟ้าแลบ
  บ่มีปมผ่าเบี้ยว ความหมาย ไม่มีปม ไม่มีรอยผ่า ไม่เบี้ยว
  บ่อมีผิ่ง ความหมาย ไม่มีที่ ไม่ได้สัดส่วน
  ในหน้ากล้องนั้น ความหมาย ในหน้ากระบอก(ปี่-ขลุ่ย)นั้น
  เพ่งเอาลม ความหมาย ดูดเอาลม
  เสียงหื่อ ความหมาย เสียงหึ่ง
  พึงฟัง ความหมาย น่าฟัง
  กล้องแก้วฝูงนั้น ความหมาย กระบอกแก้ว(ปี่แก้ว-ขลุ่ยแก้ว)เหล่านั้น
  หว้ายหน้าออกมา ความหมาย บ่ายหน้าออกมา
  เข้าขบเข้าแหก ความหมาย เข้ากัดเข้าแหก
  กงจักรแก้วนั้นหากเป็นก่อน ความหมาย กงจักรแก้วนั้นได้เกิดก่อน
  หาใจบ่มิได้ดุจดั่งมีใจ ความหมาย หายใจไม่ได้แต่เป็นเหมือนมีใจ
  แต่งแง,แต่งแง่แผ่ตน ความมหาย แต่งตัว,แต่งเนื้อแต่งตัว
  ฝูงบ่าวแลฝูงสาว ความหมาย พวกหนุ่มและพวกสาว
  ยามค่ำสนธิบาต ความหมาย ยามค่ำสนธยา
  ยินหลากยินดี ความหมาย ยินดีมาก
  บัดแปรว่าเดือดขึ้น ความหมาย เดี๋ยวก็ว่าพระจันทร์ขึ้น
  ตระบัดแห่งว่า ความหมาย ทั้งกลับกล่าวว่า
  ใคร่หัว ความมหาย น่าหัวเราะ
  คนจำพวกหนึ่งร้องหัว ความหมาย คนพวกหนึ่งพากันร้องและหัวเราะ
  บ่มิได้เชื่อถ้อยเชื่อคำ ความหมาย ไม่เชื่อฟัง
  ดีร้ายมาด้วยพระญาท่าน ความหมาย ดีไม่ดีมาด้วยพระญาท่าน
  เข้าล่วงอากาศ ความหมาย เข้าทางอากาศ
  ธูปวาสะ ความหมาย ธูปและเครื่องอบ
  เยียวว่า ความหมาย ชรอยว่า
  ส้องกราบไหว้ ความหมาย กราบไหว้ด้วยความชื่นใจ,เต็มใจกราบไหว้
  ด้วยผ้าเหล็กผ้าสาลี ความหมาย ผ้ากราบและผ้าเฉวียงบ่า
  ธงใหญ่ธงราม ความหมาย ธงใหญ่และธงขนาดกลาง
  ดูงามด้วยพิสดารและระเมา ความหมาย ดูงามหลากหลายและน่าชื่นใจ
  เป็นแองชัพพนิกาอันดี ความหมาย ม่าน-ฉาก(=ชวนิกา)
  หากเปรียวไปโดยอากาศ ความหมาย หากปลิวไปทางอากาศ , เหาะไปทางอากาศ
  ศาสตราคมสมถนำอันพิเศษ ความหมาย ศาสตราและอาคมอันมีสมรรถนะพิเศษ
  ตรีสนุกนิ ความหมาย สนุกเป็นตรีคูณ
  ชมชื่นหื่นเริง ความหมาย ชมชื่นและรื่นเริง
  ชมเหล้นชมหัว ความหมาย ชมเล่นชมหัว
  สรรพนักคุนทั้งหลาย ความหมาย นักดนตรีทั้งปวง,นักกระบี่กระบอง
  ก็พร่ำไปโดยเสด็จ ความหมาย ก็พร้อมกันไปโดยเสด็จ
  มิพักย่างพักเดิน ความหมาย ไม่ต้องเดิน
  บ่มิได้ป่วยการ ความหมาย ไม่เสียการ
  ฝ่ายป้านซ้าย ความหมาย ฝ่ายข้างซ้าย
  มีน้ำสุกใสงามบ่มิหา ความหมาย น้ำใสงามไม่เฉพาะครั้งคราว
  ท่าก็บ่มิได้ลึก ความหมาย ท่าก็ไม่ลึก
  เสด็จไปพิพาสเหล้น ความหมาย เสด็จประพาสเล่น
  ดังมีเพลาลักขัดไว้ ความหมาย เหมือนถูกลอบขัดเพลาไว้
  มิได้ผูผัดไป ความหมาย มิได้พัดผันไป
  วาสสุคนธชาติ ความหมาย เครื่องอบและของหอม
  บ่มิถอดถ้อยร้อยความ ความหมาย มิต่อถ้อยร้อยความ คือ ไม่เที่ยวหาเรื่อง
  พลัดที่นาคลาที่อยู่ ความหมาย พลัดพรากจากที่อยู่อาศัย
  ยำแยง ความหมาย ยำเกรง
  น้อยเนื้อน้อยใจ ความหมาย น้อยเนื้อต่ำใจ,น้อยใจ,เสียใจ
  จะบังคับถ้อยความสิ่งอันใด ความหมาย จะตัดสินคดีใดๆ
  บ่มิไฟไหม้เสีย บ่มิก็น้ำพัดพาเอาไป ความหมาย ถ้าไฟไหม้น้ำก็จะพัดพาไป
  ปรทารกรรม ความหมาย การเป็นชู้กับเมียเขา
  สระสเปเทิน ความหมาย สปัตตเวร=มีศัตรูคู่เวร
  อันให้หืนนักหนา ความหมาย อันให้เลวทรามมากนัก
  เหม็นสาบเหม็นสาง ความหมาย มีกลิ่นเช่นนั้น
  เป็นคนโหดหืน ความหมาย เป็นคนต่ำช้าสารเลว
  โดยอุดมเทียบ ความหมาย โดยการเปรียบเทียบอย่างเหมาะสมยิ่ง
  ให้ล้ำเหลือใจ ความหมาย ให้เหลืออดเหลือทน,ให้แค้นใจยิ่ง
  บ่มิควรเอายิ่งเอาเหลือ ความหมาย ไม่ควรเก็บเกินกำหนด
  ควรปลงเงินทอง ความหมาย ควรสละเงินทอง,ควรเบิกเงินทอง
  อำเภอคุณแลอำเภอประโยชน์ ความหมาย อำนาจคุณประโยชน์
  ได้หลักขาดดีในศรีสมบัตติ ความหมาย ได้ความมั่นคงในราชสมบัติ
  เข้าน้ำช้ำปลาอาหาร ความหมาย ข้าวปลาอาหาร
  บ่ห่อนรู้หลากเลย ความหมาย ไม่วิปริตผิดปกติ
  เป็นเสื้อบ้านทรงเมือง ความหมาย เป็นผีบ้านผีเมือง
  จิงเลี้ยงลาอามสาย ความหมาย เลี้ยงอาหารอำลา(อามสาย=อามิส)
  ออกหาเอง ความหมาย มาเป็นเมืองออก-เมืองขึ้นเอง
  ดูกระการ ความหมาย ดูตระการ,ดูงาม
   
 14. sirawasa

  sirawasa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2010
  โพสต์:
  338
  ค่าพลัง:
  +1,194
  เคยอ่านหนังสือ "ไตรภูมิ" ที่หลวงพ่อพระราชพรหมยานได้นำเรื่องภพ-ภูมิต่างๆ และกฎแห่งกรรมอันเกี่ยวเนื่องกันมาอธิบายไว้โดยสรุป ทำให้พอเห็นภาพ/เข้าใจมาบ้าง เพราะท่านอธิบายด้วยภาษาพูดธรรมดาเพื่อให้เข้าใจง่าย

  แต่ที่คุณ สัตบุรุษ นำมาลงนี้ ละเอียดมากๆๆๆ เลย ได้ข้อมูลปลีกย่อยที่เป็นรายละเอียดเยอะมาก ต้องขอบคุณและขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ยอมรับว่ายังอ่านไม่จบค่ะ เพราะยาวมาก คงต้องกลับเข้ามาอีกหลายครั้งเพื่อค่อยๆ อ่านไปเรื่อยๆ สำหรับภาษาก็ถือว่ายากในระดับหนึ่ง แต่ก็พอเข้าใจเพราะเคยอ่านเอกสารประวัติศาสตร์/บทนิพนธ์โบราณมาบ้าง ประกอบกับภาษาหลายส่วนจะคล้ายๆ ภาษาทางอีสาน/ลาวที่พอจะคุ้นเคย เลยไม่ค่อยมีปัญหามากนัก แต่ก็ขอบคุณคุณ Icecool ที่เข้ามาช่วยให้ง่ายขึ้น น่าจะเป็นประโยชน์กับคนหมู่มาก อนุโมทนาเช่นกันค่ะ สัพพทานํ ธัมมทานํ ชินาติ ...สาธุ

  อยากบอกว่าใน post ที่ 10 อันว่าด้วยการเกิดในครรภ์ อ่านแล้วได้ภาพที่อึ้งมากๆๆๆ และยิ่งทำให้ความรู้สึกที่ไม่อยากเกิดมีความเข้มแข็งขึ้นอีก อ่านแล้วรู้สึกกลัวกว่า post ส่วนที่เอ่ยถึงนรกอีก เพราะนรกเป็นอะไรที่ต้องใช้จินตนาการมาก (สัญญาเดิมที่เคยตกนรกมาก่อนก็ไม่มีติดตัวมาด้วย จะฝึกกรรมฐานไปดูก็ยังฝึกไม่สำเร็จ) แต่การอยู่ในครรภ์นั่นคือสภาพจริงๆ ที่เราทุกคนในชาติปัจจุบันนี่แหละต้องผ่านมาแล้ว แต่ก็ไม่ตระหนัก พอมาอ่านแล้ว อืมมม์! นี่เราเคยต้องคุดคู้อยู่กลางน้ำเลือดน้ำหนองและอวัยวะภายในของแม่ มีอาหารใหม่ที่แม่กินกองอยู่บนหัว มีอาหารเก่า (ที่จะเป็นอุจจาระต่อไป) อยู่ข้างใต้ อึดอัดอยากจะเหยียดจะยืดร่างกายก็ไม่ได้ ถูกขังอยู่ในนั้นตั้งนาน ... นึกแค่นี้ก็สยองแล้ว ไม่อยากต้องกลับมารับสภาพนั้นอีก กลัวๆๆๆๆๆๆๆ ไปนิพพานดีกว่า
   
 15. พศวีร์

  พศวีร์ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  144
  ค่าพลัง:
  +26
  ขออนุโมทนาในความเพียรพยายามในการเผยแผ่ทั้งเจ้าของกระทู้และผู้ร่วมให้ข้อมูลดีๆ ขอบคุณมากครับ
   
 16. เติ้ด

  เติ้ด สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  112
  ค่าพลัง:
  +24
 17. aoyleo

  aoyleo Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  212
  ค่าพลัง:
  +99
  ขออนุโมทนากับเรื่องราวดีๆ ที่นับวันยิ่งจะหายากนี้ สนุกมาก อ่่านแล้วรู้สึกคล้อยตามมาก
   
 18. เดินดง

  เดินดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  462
  ค่าพลัง:
  +1,620
  ขอ ก๊อปไว้ อ่านนะคะ
   
 19. อุย

  อุย สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กรกฎาคม 2011
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +3
  อนุโมธนาบุญด้วยครับ อยากหาอ่านตั้งนานแล้ว
   
 20. GTJ

  GTJ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  23
  ค่าพลัง:
  +14
  ขอขอบคุณความรู้ที่เป็นมหาศาลครับ
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ไตรภูมิพระร่วง ฉบับสมบูรณ์ เผยความลับ
 1. trilakbooks
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  380
 2. dashone
  ตอบ:
  86
  เปิดดู:
  3,714
 3. sureesan1
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,423
 4. สังขารไม่เที่ยง
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,317
 5. koroj
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  937

แชร์หน้านี้

Loading...